Pranje parom

Pranje auta parom


Nakon dužeg vremena neaktivnosti koje je i Vaš auto osetio , mislimo da je vreme da mu priuštite jedan detaljan tretman unutrašnjeg čišćenja.
U ponudi perionice Green Clean je najsavremenija mašina koja koristi pranje automobila na paru ;Optima steamer DMF.


Para je već dugo vremena jedan od najefikasnijih metoda uklanjanja, nečistoće, koja, a osim toga ima jak dezinfekcioni efekat.


Zašto pranje parom:

- Dezinfekcija- radna temperatura na kojoj paročistač funkcioniše je na vrhu pištolja 135 c, a na udaljenosti od 10 cm, teperatura je oko 85 c.Ova temperatura je dovolja da ubije skoro sve bakterije, i većinu virusa ili ih barem onesposobi.
- Čišćenje - pošto para izazi pod pritiskom od 9 bara, našim čistačem je moguće doći i do mesta koja su inače nedostupna u klasičnom pranju: otvori klima uređaja, pregrade i male police u automobilu, usku razmaci između sedišta i menjača.
- Zeleno i čisto- kada se para koristi prilikom čišćenja, nije potrebno dodatno koristiti nikakva hemijska sredstva, jer je upravao para pod pritiskom taj činilac koji razlaže i ukljanja prljavštinu, kao i veliku većinu mikroorganizama.

Možete već sada zakazati pranje automobila na sledećem linku ili na broj telefona 061 10 88 404.